NaviManager – ułatwiamy zarządzanie

Integracja z iNavU

System zarządzania NaviManager jest zintegrowany z aplikacją mobilną iNavU oraz webowym serwisem z promocjami. Umożliwia to tworzenie kampanii promocyjnych dostępnych dla użytkowników aplikacji, jak również pozwala na analizę ich schematów poruszania się oraz identyfikację zainteresowania miejscami.

iNavU – nawigacja wewnątrz budynków

Aplikacja mobilna umożliwia precyzyjne prowadzenie do wybranych miejsc w budynkach. Cyfrowe mapy pozwalają na łatwe określenie aktualnej lokalizacji użytkownika. Dzięki wykorzystaniu beaconów do nawigacji wewnątrzbudynkowej NaviManager pozwala zbierać i agregować dane o ruchu użytkowników z uwzględnieniem miejsc i czasu przebywania.

Zarządzaj kampaniami promocyjnymi

Stwórz z NaviManagerem spersonalizowaną kampanię promocyjną

Przyjazny interfejs użytkownika pozwala łatwo tworzyć kampanię, określając jej czas trwania i miejsce. NaviManager daje prawdziwą szansę przeprowadzenia spersonalizowanej kampanii promocyjnej dzięki możliwości określenia grupy docelowej przesyłanych wiadomości marketingowych.

Kontroluj efektywność kampanii

Podsumowanie aktualnych i historycznych kampanii pozwala za zbadanie ich efektywności. NaviManager daje dostęp do liczby wysłanych wiadomości promocyjnych w konkretnej kampanii w określonymi przedziale czasu oraz - co szczególnie ważne - liczby wyświetlonych wiadomości promocyjnych w aplikacji oraz liczby zrealizowanych promocji.

Zarządzaj miejscami

Analizuj atrakcyjność miejsc z NaviManagerem

Dostarczamy informacje o miejscach przebywania użytkowników oraz miejscach dokonywanych przez nich akcji - historyczne dane o indywidualnych położeniach, trasach użytkowników, liczbie odwiedzających i czasie pobytu w poszczególnych miejscach. NaviManager umożliwia podsumowanie dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych wizyt np. w centrum handlowym i poszczególnych sklepach. Oferujemy również dostęp do danych historycznych, które pozwalają na wgląd w statystyki z poprzednich okresów, przy długoterminowej analizie zainteresowania miejscami.

NaviManager dostarcza pełen zakres zagregowanych danych, które pozwolą na określenie zainteresowania poszczególnymi miejscami. Pozwolą one na stworzenie rankingu najczęściej i najrzadziej odwiedzanych miejsc, np. sklepów. Zapewnią również dane do planowania layoutu przestrzeni zakupowej.